Welamsund_loggan

Konferens i skärgården

Möten - stora som små.

I Velamsunds Naturreservat kan man ha en annorlunda och aktiv konferens.
Ha nästa konferens i särgården nära stan

Velamsund är som gjort för Walk and talk:

Som alla vet så är rörelse bra för kreativiteten.  Dela upp gruppen i hälften var av den ena halva går ut på walk and talk ang. ett specifikt ämne, och den andra halvan är kvar i konferensrummet för att efter halva tiden byta plats och den andra gruppen går ut. 

Det krävs inget extra förutom ett par skor och fördelarna är många. Mötena blir effektiva, ni får frisk luft, och förbättrad kondition. 

Ta en paus och ta ett dopp vid Insjöns badplats eller i havet några meter från restaurangen. 

kontakta oss om du har några frågor